top of page

טיפול

לאחר שאובחנו קשיים בתחום התקשורת, השפה או הדיבור, מותאמת תוכנית טיפול אישית לכל ילד בהתאם לממצאים. מפגשי הטיפול הינם חווייתיים ומעשירים, מלווים במשחקים והנאה. בזכות ההנאה והכיף, הילד לומד ומתקדם בצורה הטובה ביותר. במקביל לעבודה פרטנית עם הילד, ההורים מקבלים הדרכה על מנת שיוכלו ליישם את הנלמד גם בבית, ובכך תושג התקדמות מירבית. לרוב, הטיפול מתקיים אחת לשבוע.
חשוב לציין כי התערבות טיפולית מוקדמת הוכחה מחקרית כיעילה במיוחד, ויכולה למנוע את הסלמת הקשיים והתפתחות של קשיים נלווים, וכן להפחית תסכול אצל הילד.

טיפול: Recent News
bottom of page